Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land. Informationen avser bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Inkomstskatt

Beskattning i Norge

När du bedriver enskild näringsverksamhet som utförs i ett annat nordiskt land, är inkomsten skattepliktig i Norge enligt norska skatteregler på samma sätt som när verksamheten utövas i Norge.

Blir näringsinkomsten också beskattad i det andra nordiska landet, kan du begära avräkning från den norska skatten med den skatt som du har betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avräkningen kan inte överstiga den del av den norska skatten som belöper på utlandsinkomsten.

Skatteplikt i det land där du bedriver verksamhet

Du ska betala skatt på näringsinkomsten i det andra nordiska landet när du har ett "fast driftställe" där. Det är bara den del av inkomsten som kan hänföras till det fasta driftstället som ska beskattas i det andra nordiska landet.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), kan du också bli skattepliktig i arbetslandet när du har vistats där i mer än 183 dagar under en löpande tolvmånadersperiod. Detta gäller även om du inte har något fast driftställe.

För att få mer information om beskattningen och skyldigheten att lämna deklaration m.m. i det andra landet, klicka på landet nederst på sidan.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Moms

Du ska normalt sett betala moms i det land där varan säljs eller tjänsten utförs.

Eftersom varor och tjänster normalt är avgiftspliktiga i det land där de omsätts, bör du alltid ta kontakt med skattemyndigheterna där för att få klarhet i om det föreligger skyldighet att betala moms.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
All the countries logos