Bor du i Norge och arbetar ombord på fartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar ombord på fartyg som är registrerat i ett annat nordiskt land och som går i internationell trafik. Informationen gäller bara beskattningen av sådan inkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg, utom då fartyget används bara mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i ett annat nordiskt land

Lönen kan beskattas i det nordiska land där fartyget är registrerat.

När du arbetar ombord på ett fartyg som befraktas på så kallad bareboat basis av ett rederi ett annat nordiskt land, kan du beskattas i det landet där rederiet hör hemma.

Beskattning i Norge

Löneinkomsten för arbete på ett utländskt fartyg är även skattepliktigt i Norge, och du ska ta med den i din norska inkomstdeklaration.

För att inte bli dubbelbeskattad kan du begära avräkning för skatten som du betalat i det andra nordiska landet (kreditfradrag). Avräkningen är begränsad till den norska skatten på din utlandsinkomst.

Du hittar information om beskattning av inkomst från arbete ombord på fartyg som har uppdrag på dansk kontinentalsockel under "Bor du i Norge och arbetar på dansk kontinentalsockel?".

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör ta kontakt med NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i fartyget registreringsland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige