Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på norsk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får lön från en arbetsgivare som bedriver verksamhet på norsk kontinentalsockel. Informationen gäller bara beskattningen av löneinkomsten för arbete på norsk sockel.

Beskattning i Norge

Lönen är skattepliktig i Norge om du arbetar på norsk sockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- eller gasförekomster. Det gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på norsk kontinentalsockel.

30-dagarsregeln gäller inte när du arbetar ombord på ett skepp som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder skeppet är hemmahörande i ett nordiskt land. I sådana situationer är lönern skattepliktig i det nordiska land där den som använder skeppet är hemmahörande. Är den som använder skeppet hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

Beskatning i bostedslandet

Lönen kan även vara skattepliktig i bosättningslandet. Om lönen beskattas i både Norge och i det land du bor, är det bosättningslandet som skall ska se till att inkomsten inte blir dubbelbeskattad..

Socialförsäkringstillhörighet

Det är speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller NAV i Norge för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige