Deklaration

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som har inkomst från och/eller förmögenhet i Norge.

Vem ska lämna deklaration i Norge?

Alla som har inkomst och/eller förmögenhet som är skattepliktig i Norge, ska lämna deklaration till norska skattemyndigheterna. Skyldigheten att lämna deklaration gäller oavsett om du är fullt eller begränsat skattepliktig.

Om du blir beskattad med en definitiv skatt på din löneinkomst, ska du inte lämna in en deklaration för den inkomsten. Du behöver inte heller lämna en inkomstdeklaration om du bara fått utdelning från ett norskt bolag eller arbetar som artist eller idrottsutövare i Norge.

Hur lämnar man deklaration?

I mars/april i året efter inkomståret får du hemskickat en deklaration från skattemyndigheterna. Deklarationen är förtryckt med uppgifter som Skatteetaten har fått från arbetsgivare, banker, försäkringsbolag, daghem etc.

Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är fullständiga och korrekta.

Om uppgifterna i deklarationen inte är korrekta eller det saknas upplysningar, ska du ändra i deklarationen och lämna in den inom tidsfristen. Du kan lämna in deklarationen på skatteetaten.no eller på papper. Har du fått "Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv.", behöver du inte lämna in den om de förtryckta uppgifterna är fullständiga och korrekta. Om du inte lämnar in deklarationen, anses den inlämnad med de förtryckta uppgifterna.

Har du inte fått någon förtryckt deklaration, ska du ta kontakt med skattekontoret. Får du ingen förtryckt deklaration, ska du fylla i och skicka in deklaration på blankett RF-1281. Blanketten finns på skatteetaten.no/skjema.

Om du har fått en preliminär skatteuträkning tillsammans med deklarationen som visar att du har betalat för lite skatt, slipper du att betala räntor på det resterande beloppet om du betalar senast den 31 maj. Du hittar information om konto- och KID-nummer för ytterligare betalning av skatt på deklarationen. Tänk på att när du ändrar inkomst- eller avdragsbelopp i deklarationen, blir även summa skatt ändrad.

När ska deklarationen lämnas in?

Senaste inlämningsdag för "Skattemelding for formues- og inntektsskatt - lønnstakere og pensjonister mv." är den 30 april. Om du inte lämnar in deklarationen, anses den vara inlämnad med de förtryckta uppgifterna.

Är du enskild näringsidkare (enkeltpersonforetak) är senaste inlämningsdag den 31 maj för att lämna "Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlige næringsdrivende mv. " Du ska lämna in deklarationen elektroniskt.

Reglerna om befrielse från att lämna in deklaration gäller bara för personer som får deklaration för löntagare och pensionärer etc.

Utbyte av kontrolluppgifter mellan skattemyndigheterna

För att säkerställa en rätt beskattning har alla de nordiska länderna regler om att arbetsgivare, banker med flera ska lämna uppgift om utbetald lön, pension, utdelning, räntor m.m. Här ska bl.a. mottagarens namn och adress samt vad det är för slags inkomst och beloppets storlek framgå. Denna skyldighet gäller också för betalningar till personer bosatta i andra länder.

För att säkerställa en korrekt beskattning har de nordiska länderna kommit överens om att utbyta upplysningar. Utbytet sker vart år mellan särskilt utsedda enheter hos skattemyndigheterna och genom säkra kanaler. Det utväxlas stora mängder upplysningar mellan de nordiska länderna. Dessa upplysningar används av Skattemyndigheten i bostadslandet för att kontrollera att personer med aktiviteter över gränserna har uppfyllt sin plikt att upplysa om inkomster och förmögenhet i utlandet.