Skattesatser 

Här hittar du skattesatser och beloppsgränser för 2021 och 2020.

Skattesatser og beloppsgränser - 2021

 

Skatt på almän inkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 18,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 184 800 NOK 1,7%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 260 100 NOK 4,0%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 651 250 NOK 13,2%
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms 651 250 NOK 11,2%
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) 1 021 550 NOK 16,2%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 59 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 500 000 0%
Statlig NOK 1 500 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 500 000 0%
Kommunal NOK 1 500 001 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Källskatt på lön för utländska arbetstagare 25%
Källskatt på lön för utländska arbetstagare som inte är socialförsäkrade (medlemmer av trygden) i Norge 16,8%
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2021/artikler/skattesatser-2021

 

Skattesatser og beloppsgränser - 2020

 

Skatt på almän inkomst
Personer 22,0%
Personer i Finnmark och Nord-Troms 18,5%

Stegskatt (trinnskatt)

Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) 180 800 NOK 1,9%
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) 254 500 NOK 4,2%
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) 639 750 NOK 13,2%
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms 639 750 NOK 11,2%
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) 999 550 NOK 16,2%

Sociala avgifter (trygdeavgift)

Löneinkomst 8,2%
Pensionsinkomst 5,1%
Näringsinkomst 11,4%
Undre gräns för att betala sociala avgifter 54 650 NOK

Förmögenhetsskatt (formuesskatt)

Statlig NOK 0 - 1 500 000 0%
Statlig NOK 1 500 001 - 0,15%
Kommunal NOK 0 - 1 500 000 0%
Kommunal NOK 1 500 001 - 0,7%

Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.

Andra skattesatser
Källskatt på lön för utländska arbetstagare 25%
Källskatt på lön för utländska arbetstagare som inte är socialförsäkrade (medlemmer av trygden) i Norge 16,8%
Utländska artister och idrottsutövare 15%
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet 15%
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) 25%

I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).

För mer information om skattesatser m.m. se:

statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/