Socialavgifter (trygdeavgift och arbetsgivaravgift)

Det finns gemensamma regler för socialförsäkringen inom EES som bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. Du kan hitta mer information på NAV Medlemskap og avgift.

Skyldighet att betala sociala avgifter

Socialförsäkringen i de nordiska länderna finansieras på olika sätt. Vilka avgifter som betalas, storlek och beräkningsgrund varierar mellan länderna.

Om du är socialförsäkrad i Norge betalas sociala avgifter i Norge enligt norska regler.

Trygdeavgift

Om du omfattas av norsk socialförsäkring när du arbetar i Norge ska du betala 8,2 procent i trygdeavgift av din lön och annan ersättning för arbete och uppdrag i eller utanför anställningen. Trygdeavgiften betalas tillsammans med skatten.

Om du är enskild näringsidkare och omfattas av norsk socialförsäkring ska du betala trygdeavgift med 11,4 procent.

Om du omfattas av socialförsäkringen i ett annat nordiskt land och har fått ett A1-intyg från socialförsäkringsmyndighen i ditt hemland, ska du inte betala trygdeavgift i Norge.

Arbetsgivaravgifter

Din arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgift till folketrygden på lön och förmåner för arbete och uppdrag som är utfört i eller utanför anställningen. I Norge är skyldigheten att betala arbetsgivaravgift vanligtvis knuten till skyldigheten att rapportera lön och förmåner för utfört arbete till skattemyndigheterna.

En utländsk arbetsgivare ska betala norsk arbetsgivaravgift på lön och förmåner för arbete som är utfört i Norge och på norsk kontinentalsockel när du är socialförsäkrad i Norge. Detta gäller oavsett om den utländske arbetsgivaren är skattepliktig i Norge för att han driver verksamhet genom ett fast driftställe och oavsett om du är skattepliktig i Norge.

Om du omfattas av socialförsäkringen i ett annat land och visar ett A1-intyg från socialförsäkringsmyndigheten i ditt hemland, ska arbetsgivaren inte betala norsk arbetsgivaravgift.

För mer information om de olika nivåerna för arbetsgivaravgift, se skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift/

Avdrag för socialavgifter

Du kan inte begära avdrag för socialavgifter som du måste betala i ett annat nordiskt land.