Bor du i Finland og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk eller norsk kontinentalsokkel, eller du arbejder som artist eller idrætsudøver.

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du er skattepligtig i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Finland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Finland. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Finland, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor det land du er ansat i skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Finland.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Når du betaler skat i arbejdslandet, betaler du ikke skat i Finland af samme indkomst. Indkomster, der er beskattet i udlandet, kan påvirke beskatning af indkomster, du har modtaget i Finland.

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af lønindkomsten i arbejdslandet når et af følgende betingelser er opfyldt:

  • du opholder dig i arbejdslandet i mere end 183 dage i løbet af en 12-månedersperiode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet
  • du er udlejet til en virksomhed i arbejdslandet

Du skal betale skat i Finland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af disse ovenstående betingelser, skal du betale skat i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Finland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Finland. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Finland, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor arbejdslandet skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Finland. Dette gælder dog ikke hvis du udfører arbejdet i arbejdsgiverens hjemland. Hvis du skal udføre arbejde i arbejdsgiverens hjemland, kan lønindkomsten for denne del muligvis beskattes i arbejdslandet.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Når du betaler skat i arbejdslandet, betaler du ikke skat i Finland af samme indkomst. Indkomster, der er beskattet i udlandet, kan påvirke beskatning af indkomster, du har modtaget i Finland.

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Finland, som grænser op til Norge eller Sverige og arbejder i Norge eller Sverige i en kommune, der grænser op til Finland, er du omfattet af grænsegængerreglen.

Grænsegængerreglen indebærer, at du betaler skat af lønnen i det land, hvor du bor. Det er en betingelse, at du normalt opholder dig i din faste bolig i det land, som du er bosat i mindst to dage om ugen med en overnatning.

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Finland, hvis du modtager bestyrelseshonorar fra et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten beskattes også i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset hvor arbejdet er udført.

Har du betalt skat i et andet nordisk land, er det Finland, som skal give nedslag i den skat du har betalt i det andet nordiske land. Nedslaget kan højst udgøre et beløb som svarer til den beregnede finske skat af samme indkomst.

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer i hvilket land du skal være socialalt sikret. Du bør kontakte Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK) etk.fi i Finland eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor du arbejder for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige