Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Finland for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand, flyvende personel eller arbejder som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra Finland

Du skal betale skat af lønindkomsten i Finland.

Arbejder du på et hjemmekontor eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for alt udført arbejde i det land du bor i afhængig af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Finland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i det land du bor i.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under ”Særregler”.

Hvor meget skat du skal betale kommer an på om du er fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig i Finland, se ”Skattesatser”. For beregning af finsk skat for fuldt skattepligtig, se Eksempler på skatteberegning.

 

Din arbejdsgiver er fra et andet land end Finland

Du skal betale skat af lønindkomsten i Finland, når et af følgende betingelser er opfyldt

  • du opholder dig i Finland i mere end 183 dage i løbet af en 12-månedersperiode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i Finland
  • du er udlejet til at arbejde i Finland.

Du skal betale skat i dit bopælsland, såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af betingelserne ovenfor er du skattepligtig i Finland og for den del af lønnen der er optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i det land du bor i, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i dit bopælsland. Dette gælder for den del af arbejdet der er udført i dit bopælsland uanset om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor Finland skal lønnen for den del af arbejder bare beskattes i det land du bor i med mindre du rejser til arbejdsgiverens hjemland. Udfører du arbejde i arbejdsgivers hjemland, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes der.

Der findes visse undtagelser. Se nedenfor under ”Særregler”.

 

Særregler

Grænsegængere

Bor du i en kommune i Norge eller Sverige som grænser op til Finland, og arbejder i en kommune i Finland som grænser op til det land, hvor du bor, omfattes du af grænsegængerreglen. Grænsegængerreglen indebærer, at du kun skal betale skat af lønnen i det land, hvor du bor. Det er en betingelse, at du normalt opholder dig i din faste bolig, i det land, som du er bosat i mindst to dage om ugen, med en overnatning.

 

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Finland, hvis du bor i et andet nordisk land og modtager bestyrelseshonorar fra et finsk selskab. Dette gælder, uanset hvor arbejdet er udført. Indkomsten kan også være skattepligtig i det land, hvor du bor.

Du skal altid indsende oplysninger om indkomsten til selvangivelsen i dit bopælsland. Bliver bestyrelseshonoraret beskattet både i Finland og bopælslandet, er det bopælslandet, som skal sørge for, at indkomsten ikke bliver dobbeltbeskattet.

 

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte myndigheden, der tager sig af den sociale sikring i det land hvor du bor, eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK) etk.fi/ i Finland for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige