Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i Finland og arbejder i et andet nordisk land som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og som arbejder som artist eller idrætsudøver i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Beskatning i arbejdslandet

Hvis du arbejder i et andet nordisk land som optrædende artist eller idrætsudøver, har arbejdslandet ret til at beskatte den indkomst du får for arbejdet.

Beskatning i Finland

Indkomst fra arbejde som udføres i et andet nordisk land beskattes tillige i Finland. Dobbeltbeskatningen undgås ved at udenlandske skatter fratrækkes den finske skat for samme indkomst.

Anfør indkomsten i den finske fortrykte selvangivelse under punktet "Övrige utlandsinkomster". Aflevere nærmere oplysninger om arbejdet og den udenlandske skat med "bilagsblanket .

VŠlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Menu
 
Logo