Bor du i Finland og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Renteindtægter

Efter den nordiske dobbeltbeskatningaftale er det kun Finland, som beskatter den renteindtægt du har fået fra bankkonto, fordring mm i et andet nordisk land. Den finske skat er på 30 eller 34 %.

Hvis et andet nordisk land fejlagtig har trukket skat af renten, kan du kontakte den udenlandske renteudbetaler f.eks. bank eller det andet lands skattemyndighed i udbetalingslandet for at få information om, hvordan du får pengene tilbage.

Du skal oplyse din udenlandske renterne på blanket 16B eller via MyTax.

I sjældne tilfælde kan en finsk renteformidler allerede have indleveret oplysninger til den finske Skatteforvaltning. I så fald fremgår rentebeløbet på den fortrykte selvangivelse, og du behøver kun at kontrollere oplysningernes rigtighed.

Renteudgifter

Renter på lån, som er optaget i udlandet, er fradragsberettiget i Finland, for en i Finland bosat person på samme måde og med samme begrænsninger som renter på finske lån.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige