Bor du i Finland og arbejder i et andet nordisk land som selvstændig erhvervsdrivende?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og arbejder i et andet nordisk land som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst. 

Indkomstskat i Finland

Du skal selvangive hele resultatet af din virksomhed i selvangivelsen i Finland. Du skal også betale skat i Finland af den indkomst, som du har optjent i et andet nordisk land.

Betaler du også skat i det andet nordiske land af resultatet af den virksomhed, du har drevet der, bør du oplyse den udenlandske skat i selvangivelsen i Finland. Det udenlandske skattebeløb modregnes den skat, som skal betales i Finland.    

Sker beskatningen også i arbejdslandet?

Har virksomheden fast driftssted i et andet nordisk land, kan arbejdslandet beskatte indkomst ved selvstændig virksomhed.

Den andel af indkomsten, som kan henføres til det faste driftssted, beskattes i arbejdslandet efter bestemmelserne, som gælder i det andet nordiske land. Har du fast driftssted i arbejdslandet, skal du aflevere selvangivelse i arbejdslandet.

En definition af begrebet af fast driftssted efter den nordiske skatteaftale findes i afsnittet "Generel information/Fast driftssted "

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), kan du også blive skattepligtig i arbejdslandet, når du har opholdt dig der i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder. Dette gælder, selvom du ikke har noget fast driftssted. Der skal også indleveres selvangivelse i arbejdslandet.

Du kan få flere oplysninger om beskatning i arbejdslandet ved at klikke på navnet på aktuelt land nederst på siden.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK,etk.fi) i Finland eller tilsvarende myndighed i det land du skal udføre arbejde i, for mere information.

Moms

Efter hovedreglen betales der moms til det, land hvor varerne sælges eller tjenesterne udføres. Ved de salg og tjenester, som sker i Finland, betales momsen til Finland.

Eftersom salget i almindelighed beskattes i forbrugslandet bør sælgeren altid være opmærksom på sin momspligt overfor skattemyndigheden i salgslandet. For mere information om det andet lands momsregler klik på aktuelt land nederst på siden.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige