Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og udfører arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Finland?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Finland som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af indkomst denne indkomst. 

Registrering i Finland - personbetegnelse eller FO-nummer

Du skal kontakte det lokale skattekontor, når du kommer til Finland. Der får du vejledning i skattespørgsmål og anvisninger på, hvordan du ansøger om en finsk personbetegnelse eller et finsk FO-nummer.

Du skal kun registreres hos den finske skattemyndigheds arbejdsgiverregister, hvis du regelmæssigt udbetaler lønninger i Finland. Arbejder du alene uden ansatte, er du ikke registreringspligtig.

Indkomstskat i Finland

Du skal hente et skattekort eller et "kildeskattekort" på skattekontoret i Finland.

Skattekontoret vil kontrollere om Finland har ret til at beskatte dig. Såfremt Finland ikke har beskatningsretten, kan du anmode om et "nulprocents-skattekort" eller et "nulprocents-kildeskattekort". Du skal fremvise kortet til den, som betaler for arbejdet. Udbetaleren har pligt at sørge for forskudsindeholdelse i indkomsten, hvis kortet ikke er forevist. Der kan rettes i forskudsindeholdelsen, hvis kortet senere fremvises.

Fast driftssted

Har du fast driftssted i Finland, betaler du skat for den del af indkomsten, som er optjent i Finland. Hvis du opholder dig i Finland i højst 6 måneder, er skattesatsen 35 procent. Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed (men ikke udbytter) fra Finland skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Den faktiske skattesats er da afhængig af din årsindkomst og dine fradrag.

Hvis opholdet i Finland er længere, beregnes skatten progressivt, dvs. ud fra indkomstens størrelse.

Opholder du dig i Finland over 6 måneder eller har fast driftssted i Finland, skal du indsende selvangivelse til Finland i april måned, det efterfølgende år efter indkomsterhvervelsen.

Selvangivelsesblanketten kan hentes på skattekontoret.

Ikke fast driftssted

Du kan få et nulprocents-kort, hvis det fremgår, at du ikke har fast driftssted af din virksomhed i Finland, og at du heller ikke har ophold i Finland mere end 183 dage indenfor en 12 måneders periode.

Hvad der menes med fast driftssted kan læses under afsnittet "Generel information".

Udfører du flere opgaver i Finland, kan du i stedet for nulprocent skattekortet lade dig registrerer i forskudsskatteregistreret i Finland. Du behøver ikke skaffe nulprocent-kortet særskilt for hver udbetaler. 

Indkomstskat i hjemlandet

I hjemlandet skal du indsende selvangivelse med angivelse af hele resultatet af din virksomhed, også den indkomst som er erhvervet i Finland.

Hvis du har betalt skat i Finland, kan du anmode om nedslag (credit) for den betalte finske skat i bopælslandet.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrer social sikring i det land, du har bopæl eller Pensionsskyddscentralen PSC/ETK, etk.fi for mere information.

Arbejdsgiverafgifter i Finland

Hvis du har fast driftssted i Finland og regelmæssigt udbetaler løn, skal du betale arbejdsgiver-afgifter i Finland. Du har pligt til, at iværksætte forskudsindeholdelse og betale arbejdsgiverafgifter.

Forskudsindeholdelse og de betalte arbejdsgiverafgifter skal anmeldes i Indkomstregistret. 

Læs mere på tulorekisteri.fi/english (Indkomstregistret)

Moms

Når en udenlandsk erhvervsdrivende, dvs. en person som ikke har fast driftssted, bor eller har varigt ophold i Finland, har momspligtig omsætning af varer eller ydelser i Finland, skal der betales moms. Hvem som skal betale momsen, (dvs. hvem der er afgiftspligtig) kommer an på hvad det er for en vare eller ydelse der omsættes, og hvem som er køberen.

Når en udenlandsk erhvervsdrivende sælger en vare i Finland til en kunde, som er momsregistreret i Finland, gælder omvendt betalingspligt, dvs. det er køberen, som er afgiftspligtig. Sælgeren kan dog ansøge om at blive momsregistreret og blive afgiftspligtig for al sådan omsætning.

Hvis køberen ikke er momsregistreret i Finland (f.eks. en privatperson eller en udenlandsk virksomhed), skal sælgeren være momsregistreret i Finland og betale finsk moms. Der betales normalt moms på 22 procent ved salg af varer og tjenester, eller ved andre afgiftspligtige transaktioner.

Når en udenlandsk erhvervsdrivende stiller en ydelse til rådighed til en anden erhvervsdrivendes faste etableringssted indenfor landet, så anses ydelsen omsat indenfor landet. I de fleste tilfælde gælder da omvendt betalingspligt, dvs. det er køberen som er afgiftspligtig.

 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Menu
 
All the countries logos