Bor du i Finland og arbejder om bord på et skib som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og arbejder ombord på et skib, som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her al transport med skib, undtaget hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i et andet nordisk land

Du beskattes i det nordiske land, hvor skibet er registreret.

Når du arbejder på et skib som befragtes på såkaldt bareboat basis af et rederi i et andet nordisk land, beskattes du i det land hvor rederiet er hjemmehørende.

Beskatning i Finland

Du skal oplyse din udenlandske indkomst samt betalt skat på blanket 16A eller via MyTax. For at få sømandsfradrag er det vigtigt at du markerer i boxen: ”Indkomst er sømandsindkomst optjent på et udenlandsk skib”. Udgifter som knytter sig til sømandsindkomsten (f.eks medlemsudgift til arbejdsmarkedsorganisationer eller rejseudgifter) behøver du ikke at oplyse, eftersom de arbejdsrelaterede udgifter indgår i sømandsindkomstfradraget.

Skattefrihed efter indkomstskattelovens seksmåneders regel kan almindeligvis ikke anvendes i dette tilfælde, hvilket indebærer, at din indkomst beskattes som sømandsindkomst fra et finsk skib. Hvis også det andet nordiske land har beskattet indkomsten, kan du anmode om nedslag i Finland for den skat du har betalt til det andet nordiske land. Fradraget er begrænset til den finske skat af sømandsindkomsten.

For at seksmåneders reglen skal kunne anvendes forudsætter det bla. at du ikke opholder dig i Finland i gennemsnitlig mere end seks dage pr. hel tjenestegørende måned. Selv dele af dagen regnes for ophold i Finland. Ophold i Finland omfatter også den tid hvor skibet ligger ved kaj f.eks ved lastnings- og losningsophold i Finland. Hvis du anmoder om, at seksmåneders reglen skal anvendes, skal det specificeres på blanket 16A eller via MyTax med oplysning om arbejdsforholdets længde samt ankomst- og afrejsedage i Finland.

Du finder mere information om beskatning af indkomst for arbejde udført på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i Finland og arbejder på dansk eller norsk kontinentalsokkel?".

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor skibet er registreret for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige