Bor du i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib som er registreret i Finland og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder ombord på et skib som er registreret i Finland og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her al transport med skib, undtagen hvis skibet blot anvendes mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i Finland

Den indkomst som optjenes ombord på et finsk skib beskattes i Finland.

Med finsk skib sidestilles skib som er registreres i et andet land, når skibet befragtes på såkaldt bareboat basis af et finsk rederi.

Hvis du er begrænset skattepligtig af din løn i Finland, betales en endelig finsk skat på 35 procent samt forsikringspræmie. Forsikringspræmie beregnes ikke, hvis du for dette arbejde har attest fra bopælslandet om, at du er socialt sikret der. Inden skatten beregnes af arbejdsgiveren fratrækkes 510 euro/måned eller 17 euro/døgn, under forudsætning af fradraget fremgår af dit kildeskattekort, som du har modtaget fra finsk skattekontor.

Du skal ikke aflevere selvangivelse i Finland.

Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

Du finder mere information om beskatning af indkomst for arbejde udført om bord et finskregistreret skib som har opgaver på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et andet nordisk land og arbejder på dansk kontinentalsokkel?" eller "Bor du i et andet nordisk land og arbejder på norsk kontinentalsokkel?".

Beskatning i bopælslandet

Indkomst optjent i international trafik kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Sker der beskatning både i Finland og det land du er bosat i, er det bopælslandet der skal ophæve dobbeltbeskatningen. Du skal derfor altid selvangive din udenlandske indkomst i selvangivelsen i bopælslandet.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrerer social sikring i det land hvor du bor eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi) i Finland, for mere information.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige