Folkeregistret - Personnummer

Personnummer

Enhver person, der er bosiddende i Finland, får udstedt et finsk personnummer af Befolkningsregistercentralen eller Magistraten. Du kan også bede Skatteforvaltningen om at udstede et personnummer til dig, hvis du har brug for det af skattemæssig årsager, for eksempel fordi du er begyndt at arbejde. Det er dog ikke skatteforvaltningens opgave at føre folkeregistreringen. Hvis du skal have et personnummer ved skatteforvaltningen skal du møde personligt op.

Personnummeret består af ti tegn. De første seks tegn henviser til fødselsdatoen. Ud fra dette personnummer 010946-xxxx kan vi nemt se, at indehaveren af ​​dette personnummer blev født 1. september 1946. Personnummeret udstedes for livet.

I personbeskatning bruges personnummeret til at identificere den enkelte skatteyder.

Sådan melder du flyttning

Hvis du flytter til eller fra Finland, skal du sende en meddelelse om flytning til Magistraten (Folkeregistret).

Du kan melde flytning via dette link posti.fi/changeaddress.