Fuld skattepligt

Den fulde skattepligt indebærer, at en person er forpligtet til at betale skat i Finland af sine indkomster både fra Finland og andre steder samt af sin formue både i Finland og andre steder.

Skattens størrelse er afhængig af indkomsternes størrelse (progression).

De internationale skatteaftaler kan begrænse den finske beskatningsret.

Hvem er omfattet af den fulde skattepligt?

Fuldt skattepligtig er en person, hvis egentlige bopæl og hjem er i Finland.

Også en person, som kommer til Finland fra udlandet for en periode på over seks måneder, er under sit ophold i Finland fuldt skattepligtig i Finland. Midlertidigt fravær fra landet afbryder ikke perioden på seks måneder.

En finsk statsborger, der er flyttet til udlandet, er normalt fuldt skattepligtig i Finland endnu fraflytningsåret samt de tre følgende år.

Hvornår ophører den fulde skattepligt?

En udenlandsk statsborgers fulde skattepligt ophører umiddelbart efter, at den pågældende er flyttet fra Finland.

Når en finsk statsborger fraflytter landet, ophører vedkommendes fulde skattepligt først, når der er gået tre år fra fraflytningsåret. Den fulde skattepligt kan dog ophøre tidligere, hvis den skattepligtige selv beviser ikke at have væsentlig tilknytning til Finland i skatteåret. Væsentlig tilknytning indebærer bl.a. at have sin familie boende i Finland, at have bolig eller fast ejendom eller beskæftigelse /forretningsaktivitet i Finland, eller at vedkommende hører under den finske socialsikring.