Selvangivelse

Dette gælder for dig, som har bopæl i et andet nordisk land og som har indkomster i Finland.

Hvornår skal du udfylde selvangivelse til Finland?

Bor du i Finland og har skattepligtig indkomst, skal du udfylde en selvangivelse.

Hvis du er begrænset skattepligtig til Finland forventes du kun at udfylde selvangivelse, hvis du har fast ejendom i Finland eller hvis du har drevet erhvervsvirksomhed igennem et fast driftssted i Finland. Du skal dog også udfylde selvangivelse, hvis du har modtaget pensionsindkomst eller anden indkomst som beskattes under progressiv skat

Du vil modtage en fortrykt selvangivelse I MyTax-service

Du vil modtage en fortrykt selvangivelse med posten. Du kan lave ændringer i denne i MyTax eller med blanketter på tax.fi/forms. Skattemyndigheden har fortrykt selvangivelsen med informationer omkring din indkomst, samlet fra dine arbejdsgivere og andre som har oplysninger om dig. Disse oplysninger inkluderer løn, pension, aktieudbytte osv. Hvis du finder oplysningerne ok, behøver du ikke gøre yderligere.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får en fortrykt selvangivelse?

Hvis du kommer til Finland tæt på årets afslutning, vil der ikke blive dannet og sendt en fortrykt selvangivelse til dig. I stedet vil du skulle udfylde selvangivelse på blanketter. Du kan printe blanketterne på hjemmesiden tax.fi/forms. Du skal udfylde og sende blanketterne på mail til skattekontoret (Skattemyndighederne) i maj.

Årsopgørelsen vil herefter være klar senest i november måned efter slutningen af skatteåret.

Udveksling af informationer skattemyndighederne imellem.

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.