Årsopgørelse

Skattemyndigheden sender en foreløbig skattebillet som bilag til den forud udfyldte selvangivelse

Skattekontoret tilsender den skattepligtige en forud udfyldt selvangivelse for det forrige års indtægter i april. Som bilag til angivelsen er der en foreløbig skattebillet. Ændres selvangivelsen, sender skattekontoret straks efter rettelserne en ny skattebillet. Er rettelser ikke nødvendige, forbliver den foreløbige skattebillet den endelige.

Er personen flyttet til Finland lige i slutningen af indkomståret, sendes der ikke en forud udfyldt selvangivelse til vedkommende. I det tilfælde indleverer vedkommende en selvangivelse i maj. Denne person får skattebilletten senest i november, når beskatningsperioden er slut.

Skat tilbage eller restskat?

Årsopgørelsen fremgår af skattebilletten: indkomsterne, fradragene og skatterne. På skattebilletten ses også, om forskudsskatten har været større end den endelige skat. I det tilfælde udbetales beløbet til den skattepligtige. Der skal betales restskat, hvis forskudsskatten har været for lille.

På skattebilletten er der også vejledning om, hvordan man kan søge om ændring af beskatningen.