Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Skattesatser

Skatteprocenter for fuldt skattepligtige personer (i Finland bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomsten betales der 30 % skat til staten og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 euro er skatteprocenten 34 %.

Af lønindkomsten betales der kommuneskat (16-23 %), kirkeskat (1-2 %), progressiv statsskat (tabel nedenfor) samt den forsikredes sygeforsikringsafgift (0-2 %).

Finland har ophævet formueskatten i 2006.

 

Statens indkomstskatteskala år 2019

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

17 600 - 26 400

8,00

6,00

25 400 - 43 500

 536,00

17,25

43 500 - 76 100

3 485,75

21,25

76 100 -  

10 413,25

31,25

 

Statens indkomstskatteskala år 2018

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

17 200 - 25 700

8,00

6,00

25 700 - 42 400

518,00

17,25

42 400 - 74 200

3 398,75

21,25

74 200 - 

10 156,25

31,25


 

 

Fysiske personer betaler 5,85 procent i tillægsskat for pensionsbeløb der beskattes som lønindkomst, med den del af pensionsindkomsten der efter pensionsindkomstfradraget ved statsbeskatningen, overstiger 47 000 EUR.    

Skatteprocenter for begrænset skattepligtige (udenlands bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomster betales 30 % statsskat og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 EUR er skatteprocenten 34 %. Kildeskatteprocenten på kapitalindkomster er dog hovedsagelig 30 %.           

Kildeskatten af lønindkomster er 35 % (dog 15 % af honorar for en idrætsudøver og optrædende artist).  Inden skatten på 35 % opkræves, får man et fradrag på 17 EUR/dag. Pensionsindkomster beskattes på samme måde som for fuldt skattepligtige personers pensioner. Hvis en begrænset skattepligtig er forsikret i Finland, kan der normalt opkræves en sygeforsikringsafgift (0-2 %).

 Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

For fast ejendom beliggende i Finland betales der ejendomsskat til den kommune hvor ejendommen er beliggende. Dette gælder for både fuldt og begrænset skattepligtige.

Menu
 
Logo