Social sikring

Der findes fælles regler for social sikring i EU/EØS, som bestemmer i hvilket land du er social sikret. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte etk.fi/sv/ (Pensionsskyddscentralen).

Pligt til at betale social bidrag

Social sikring i de nordiske lande finansieres forskelligt. Hvilke afgifter som betales, størrelsen og beregningsgrundlandet varier landene i mellem.

Hvis du er social sikret i Finland betales de sociale bidrag efter reglerne i Finland.

Der betales følgende sociale bidrag i Finland:

  • Præmie til sygesikring (ca 2 %) beregnes som hovedregel på baggrund af den skattepligtige lønindkomst, som beskattes i den kommunale beskatning*
  • Præmie til pensionsforsikring - arbejdsgiveren betaler en del og opkræver en del fra arbejdstageren
  • Præmie til arbejdsløshedsforsikring - arbejdsgiveren betaler en del og opkræver en del fra arbejdstageren
  • Præmien til ulykkes- og gruppelivsforsikring - arbejdsgiveren betaler
  • Arbejdsgiverens socialsikringsafgift - arbejdsgiveren betaler

* Der kan ofte opkræves en sygesikringsafgift af den i Finland forsikrede, selv om lønindkomsten ikke beskattes i Finland. Også af lønindkomsten for den begrænset skattepligtige forsikrede (i udlandet boende) kan der normalt opkræves en sygesikringsafgift af lønindkomsten.

Læs mere på vero.fi (Social insurance contributions).

Der opkræves ikke sociale bidrag af en persons løn, som kommer til Finland fra udlandet, hvis arbejdstageren medbringer et bevis A1.

Fradrag for sociale bidrag

Hvis du er social sikret i Sverige eller Norge betaler du sociale bidrag der. Hvis lønindkomsten beskattes i Finland, kan du fradrage udgifter til sociale bidrag, som du har betalt i Sverige eller Norge.

Du har ret til fradrag for dine præmier til pensionsforsikring, arbejdsløshedsforsikring og sygesikring. Du har også ret til fradrag for præmier betalt til tilsvarende forsikring i udlandet.