Býrð þú í Finnlandi og vinnur á dönsku eða norsku landgrunni?

Þessar upplýsingar eiga við þig sem ert búsettur í Finnlandi og vinnur á dönsku eða norsku landgrunni.Upplýsingarnar varða aðeins skattlagningu af slíkum tekjum.

Skattlagning í Danmörku eða Noregi

Þú ert skattlagður í Danmörku eða Noregi ef þú vinnur á dönsku eða norsku landgrunni lengur en 30 daga á 12 mánaða tímabili og ef vinnuveitandi þinn stundar starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda. Þetta á einnig við um laun vegna vinnu á skipi sem notað er við starfsemi í tengslum við undirbúningskönnun, rannsóknir eða hagnýtingu kolvetnisauðlinda á dönsku eða norsku landgrunni.

30-daga reglan á ekki við þegar þú starfar um borð í skipi sem nýtt er til flutninga á mannafla eða búnaði, eða um borð í dráttarbát, birgðaskipi eða öðrum aðstoðarskipum og sá sem notar skipið er búsettur í einhverju Norðurlandanna. Í slíkum tilvikum eru launin skattskyld í því norræna landi sem sá sem notar skipið er búsettur. Ef sá sem notar skipið er búsettur í landi utan Norðurlandanna, gildir 30-daga reglan.

Skattlagning í Finnlandi

Þú ert skattskyldur í Finnlandi ef vinnutíminn á norsku eða dönsku landgrunni nær ekki 30 dögum á 12 mánaða tímabili. Tekjurnar geta verið skattskyldar í Finnlandi líka þó 30 daga reglan gildi og þú verður skattlagður í Noregi eða Danmörku, í samræmi við reglurnar hér að ofan.

Þegar þú starfar um borð í norrænu skipi sem nýtt er til flutninga á mannafla eða búnaði eða um borð í dráttarbát, birgðarskipi eða öðrum aðstoðarskipum ert þú skattlagður í Finnlandi af launatekjunum.

Óháð því hvort þú ert skattskyldur í Finnlandi eða ekki, verður þú að tilkynna um tekjur þínar í Finnlandi. Ef svokölluð sex mánaðaregla tengist ekki vinnu á landgrunni eða skipi, verður þú skattlagður í Finnlandi. Þú getur undir vissum aðstæðum átt rétt á sjómannafrádrætti. Ef þú hefur verið skattlagður í vinnulandinu, getur þú fengið lækkun á finnska skattinum með frádrætti sem nemur skattinum sem greiddur var erlendis. Nánari upplýsingar finnur þú undir fyrirsögninni Sjómenn.

Almannatryggingar

Það eru í gildi sérstakar reglur sem kveða á um hvar þú skulir vera tryggður. Þú þarft að hafa samband við

Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK www.etk.fi) í Finnlandi eða tryggingastofnun í vinnulandinu til að fá nánari upplýsingar

Veldu hitt landi hr:   Danmörk | Ísland | Noregur | Svíþjóð