Takmörkuð skattskylda

Takmarkaða skattskyldu bera erlendir ríkisborgarar sem eru heimilisfastir erlendis og sama á við um þá sem koma til Finnlands til skemmri dvalar en sex mánuði.

Þeir sem flutt hafa lögheimili sitt frá Finnlandi bera þar þó takmarkaða skattskyldu þar til þrjú ár eru liðin frá brottflutningi, nema að þeir geti fyrir þann tíma sýnt fram á að engin föst tengsl séu við Finnland. Föst tengs teljast m.a. að skattgreiðandi eigi fjölskyldu í Finnlandi, eigi íbúð eða fasteign, sé í starfi eða stundi atvinnurekstur í Finnlandi eða tilheyri almannatryggingakerfi Finnlands. 

Hvað þýðir takmörkuð skattskylda?

Takmörkuð skattskylda þýðir að einstaklingur er skyldur til að greiða tekjuskatt í Finnlandi eingöngu af tekjum sínum í Finnlandi.

Tekjuskattur einstaklings með takmarkaða skattskyldu nemur 35% (15% hjá íþróttamönnum og listamönnum og annarra þeirra sem koma fram í atvinnuskyni til skemmtunar eða í hvers konar keppni).

Þeir sem bera takmarkaða skattskyldu greiða ekki tekjuskatt af: vaxtatekjum, söluhagnaði af skráðum hlutabréfum og yfirleitt ekki tekjuskatt af tekjum greiddum af erlendum atvinnurekendum. Ef einstaklingar með takmarkaða skattskyldu starfa erlendis og teknanna er ekki aflað á finnsku skipi eða í þjónustu fyrir finnska opinbera stofnun þá þurfa þeir ekki að greiða skatt til Finnlands.

Tvísköttunarsamningar geta takmarkað rétt til skattlagningar í Finnlandi. Sem dæmi má nefna að samkvæmt tvísköttunarsamningi  milli Norðurlandanna greiða einstaklingar sem búa í einu af hinum Norðurlöndunum aðeins 15% skatt í stað 30% skatts af arði til Finnlands.