Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Finland for en privat arbeidsgiver?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider i Finland for en privat arbeidsgiver. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av din arbeidsinntekt.

Informasjonen gjelder ikke deg som har en offentlig arbeidsgiver, arbeider som sjømann eller flyvende personell, eller har inntekt som artist eller idrettsutøver.

Din arbeidsgiver er fra Finland

Du er skattepliktig i Finland for den lønnen som er opptjent i Finland.

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i det landet der du bor, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Finland, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor.

Det finnes enkelte unntak, se nedenfor under ”Særregler”.

Hvilken skatt du skal betale er avhengig av om du er fullt eller begrenset skattepliktig i Finland, se ”Skattesatser”. For å få et inntrykk av de finske skattene for fullt skattepliktige se Eksempler på skatteberegning.

Din arbeidsgiver er fra et annet land enn Finland

Du skal betale skatt i Finland når ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

  • du oppholder deg i Finland i mer enn 183 dager i løpet av en 12-månedersperiode
  • din arbeidsgiver har fast driftssted i Finland
  • du er utleid for å arbeide i Finland.

Er ingen av disse vilkårene oppfylt, er lønnen bare skattepliktig i det landet der du er bosatt.

Oppfyller du ett av vilkårende over, er du skattepliktig i Finland for den lønnen som er opptjent i Finland.

Arbeider du på hjemmekontor i. eller et annet sted i det landet der du bor skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Er du på tjenestereiser utenfor Finland, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor, med mindre du reiser til arbeisgivers hjemland. Utfører du arbeid i det arbeidsgivers hjemland, kan lønnen for den delen av arbeidet skattlegges der.

Det finnes visse unntak, se nedenfor under "Særregler”.

Særregler

Grensegjengere

Bor du i en kommune i Norge eller Sverige som grenser mot Finland og arbeider i en kommune i Finland som grenser til det landet du bor i, omfattes du av grensegjengerregelen. Grensegjengerregelen innebærer at du skal betale skatt i det landet der du bor. Det er et vilkår at du normalt oppholder deg i din faste bolig i det landet der du bor minst to dager i uken med en overnatting.

Styregodtgjørelse

Du skal betale skatt i Finland hvis du bor i et annet nordisk land og får styregodtgjørelse (styrelsearvode) fra et finsk selskap. Dette gjelder uansett hvor arbeidet er utført. Inntekten kan også være skattepliktig i det lander der du bor.

Du skal alltid ta med din utenlandske inntekt i din skattemelding i det landet der du bor. Betaler du skatt i begge landene, er det ditt bostedsland som skal ta hensyn til den skatten som du har betalt i Finland.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi) i Finland for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige