Bor du i Finland og arbeider i et annet nordisk land for en offentlig arbeidsgiver?

Bor du i Finland og får lønn fra en offentlig arbeidsgiver for arbeid som utføres i et annet nordisk land? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slik arbeidsinntekt skattlegges.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Dersom du ikke har en offentlig arbeidsgiver, skal du skattlegges etter de reglene som er beskrevet under "Bor du i Finland og arbeider i et annet nordisk land for en privat arbeidsgiver?"

Finsk offentlig arbeidsgiver

Reiser du til et annet nordisk land for å arbeide for en finsk offentlig arbeidsgiver, skal lønnen bare skattlegges i Finland.

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i et annet nordisk land

Er din arbeidsgiver i det andre nordiske landet en offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i arbeidslandet, skal lønnen skattlegges i arbeidslandet. Du skal også føre opp lønnen i den finske skattemeldingen, og lønnen vil påvirke skattleggingen av eventuell annen inntekt i Finland.

Seksmånedersregelen for skattefrihet

Arbeider du i et annet nordisk land i en periode på mer enn 6 måneder slik at arbeidslandet har beskatningsretten til din lønn (f.eks. når arbeidsgiveren er fra arbeidslandet), kan man i Finland eventuelt anvende den såkalte seksmånedersregelen på lønnen. Kan regelen anvendes, vil lønn opptjent i utlandet ikke påvirke skatteprosenten på andre inntekter i Finland. Det er et vilkår for at regelen skal komme til anvendelse at du ikke har besøkt Finland under mer enn i gjennomsnitt 6 dager for hver hele arbeidsmåned i utlandet.

Utfører du arbeidet delvis i Finland, skal den delen av din lønn som knytter seg til arbeid utført i Finland, bare skattlegges i Finland.

Skattlegging i Finland

Er din arbeidsgiver en finsk offentlig arbeidsgiver, skal arbeidsgiveren trekke finsk skatt på lønnen. Lønnsinntekten er tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen i Finland.

Er arbeidsgiveren fra et annet land, må du gi opplysninger om lønn opptjent i utlandet og skatt betalt i utlandet på skjema 16A eller via "MinSkatt".

Den trygdedes "sjukförsäkringspremie" (ca 2 pst.) er en sosial avgift som ilegges i Finland på grunnlag av den lønn du har i det andre nordiske landet, forutsatt at du har fått utstedt blankett A1 fra Finland i forbindelse med ditt arbeid, eller du ellers er trygdet i Finland.

Grensegjengere

Bor du i Finland i en grensekommune til Norge eller Sverige og arbeider i en grensekommune på den andre siden av grensen, skattlegges din lønn etter den såkalte grensekommuneregelen/ grensegjengerregelen bare i Finland. Det er et vilkår at du oppholder deg i din faste bolig i Finland minst to dager i uken med en overnatting.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige