Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Finland for en offentlig arbeidsgiver?

Bor du i et annet nordisk land og får lønn fra en offentlig arbeidsgiver for arbeid som utføres i Finland? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slik arbeidsinntekt skattlegges.

Definisjon av "offentlig arbeidsgiver"

Du har offentlig arbeidsgiver når du er ansatt av staten, en region, en kommune eller en offentligrettslig institusjon, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighet i de øvrige nordiske land. Statlige universiteter og høyskoler i andre land enn Finland, anses som offentlige arbeidsgivere. De finske universitetene anses som private arbeidsgivere. Et aksjeselskap som eies av staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbeidsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbeidsgiver når virksomheten må anses som forretningsvirksomhet.

Se her om du har en privat arbeidsgiver.

Finsk offentlig arbeidsgiver

Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Finland for en finsk offentlig arbeidsgiver, skattlegges din lønn i Finland. Du skal også føre opp inntekten i skattemeldingen i ditt bostedsland.

Utfører du arbeidet delvis i ditt bostedsland, skal den delen av din lønn som knytter seg til arbeid utført der, bare skattlegges i bostedslandet,

Offentlig arbeidsgiver som er hjemmehørende i bostedslandet

Reiser du til Finland for å arbeide for en offentlig arbeidsgiver fra det landet der du er bosatt, skal lønnen bare skattlegges i bostedslandet.

Skattlegging i Finland

Er din arbeidsgiver fra Finland, skal han i tillegg til skatten også trekke sosiale avgifter av din lønn. Du slipper å betale sosiale avgifter hvis du kan fremlegge blankett A1 fra ditt hjemland.

Oppholder du deg høyst seks måneder i Finland

Oppholder du deg høyst seks måneder i Finland, trekker din finske arbeidsgiver en kildeskatt på 35 pst. av din lønn. Du må søke om et kildeskattekort fra et finsk skattekontor og fremlegge det for din arbeidsgiver. På grunnlag av skattekortet kan arbeidsgiveren trekke fra 17€ per dag før han beregner skattetrekket.

Inntekter som det blir trukket kildeskatt av, skal ikke oppgis i en skattemelding i Finland.

Personer med begrenset skatteplikt kan kreve at lønn og næringsinntekt skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Kravet skal fremsettes på skjema VEROH 6148 som du kan laste ned fra www.skatt.fi eller få på skattekontoret.

Oppholder du deg mer enn seks måneder i Finland

Oppholder du deg mer enn 6 måneder i Finland og har finsk arbeidsgiver, skal du søke om et skattekort som gjelder lønn fra den arbeidsgiveren fra et finsk skattekontor. Du skal betale kommuneskatt, eventuell kirkeskatt og progressiv statlig inntektsskatt i Finland.

Du har fradragsrett for kostnader som er pådratt for å erverve inntekten, boligrenter og pensjonsforsikringspremier etter de samme regler som gjelder for personer som er bosatt i Finland.

Du skal levere skattemelding i Finland.

Skattlegging i bostedslandet

Den inntekt som du har i Finland, skal oppgis i skattemeldingen i bostedslandet. Eventuell dobbeltbeskatning unngås ved at det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Finland.

Grensegjengere

Bor du i Sverige eller Norge i en grensekommune til Finland og arbeider i en grensekommune på den finske siden av grensen, skattlegges din lønn etter den såkalte grensekommuneregelen/grensegjengerregelen bare i ditt bostedsland også når arbeidsgiveren er finsk. Det er et vilkår at du oppholder deg i din faste bolig i bostedslandet minst to dager i uken med en overnatting.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige