Bor du i Finland og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver?

Bor du i Finland og får inntekt av personlig virksomhet ved å opptre som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slik inntekt skattlegges.

Skattlegging i arbeidslandet

Arbeider du i et annet nordisk land ved å opptre som artist eller idrettsutøvere, har det andre landet rett til å skattlegge det vederlag du får for arbeidet.

Skattlegging i Finland

Inntekt for arbeid som er utført i et annet nordisk land, skattlegges også i Finland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den utenlandske skatten i den finske skatten på samme inntekt.

Du skal gi opplysninger om lønn opptjent i utlandet og skatt betalt i utlandet på skjema 16A eller via "MinSkatt".

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige