Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Finland og arbeider i et annet nordisk land som artist eller idrettsutøver?

Bor du i Finland og får inntekt av personlig virksomhet ved å opptre som artist eller idrettsutøver i et annet nordisk land? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slik inntekt beskattes.

Beskatning i arbeidslandet

Arbeider du i et annet nordisk land ved å opptre som artist eller idrettsutøvere, har det andre landet rett til å beskatte det vederlag du får for arbeidet.

Beskatning i Finland

Inntekt for arbeid som er utført i et annet nordisk land, beskattes også i Finland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den utenlandske skatten i den finske skatten på samme inntekt.

Før opp inntekten i den finske forhåndsutfylte skattemeldingen under "Övriga utlandsinkomster". Gi nærmere opplysninger om arbeidet og den utenlandske skatten i vedleggsskjema 16.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo