Bor du i Finland og eier fast eiendom eller aksjeleilighet i et annet nordisk land?

Skattlegging i Finland

En fast eiendom eller aksjeleilighet i utlandet er skatteplikt i det landet den ligger i. Du må også alltid oppgi den aktuelle eiendommen og eventuelle inntekter av den i skattemeldingen i Finland.

Har du leieinntekter av utenlandsk fast eiendom, betaler du 30 eller 34 % skatt i Finland. Dobbeltbeskatning unngås ved å trekke fra den utenlandske skatten på leieinntektene fra den finske skatten. Fradraget kan ikke være større enn den finske skatten på den utenlandske leieinntekten.

En eventuell utenlandsk eiendomsskatt kan trekkes fra leieinntektene som kostnad til inntektens ervervelse.

Hvis du selger din eiendom

I Finland betaler du en skatt på 30 eller 34 % på gevinsten ved realisasjon av eiendom. Gevinstens størrelse beregnes etter finske regler. For å unngå dobbeltbeskatning gis et fradrag for den utenlandske skatten i den finske skatten. Fradraget kan ikke være større enn den finske skatten på gevinsten.

Har du for eksempel tidligere bodd i det land hvor den faste eiendommen ligger, og du i eierperioden har brukt den som din egen eller din families faste bolig sammenhengende i minst to år, betaler du ikke skatt på gevinsten til Finland.

Det utlignes ikke finsk eiendomsskatt på utenlandsk eiendom.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige