Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer i et finsk selskap?

Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer i et finsk selskap? Nedenfor finner du informasjon om skattleggingen av inntekt av slike aksjer.

Aksjeutbytte

Skattlegging i Finland

Aksjeutbytte fra et finsk selskap skattlegges i Finland med en endelig kildeskatt på 15 pst. Den som utbetaler utbyttet, trekker skatten ved utbetalingen. Inntekter som det blir trukket kildeskatt av, skal ikke å oppgis i en finsk skattemelding.

Om det feilaktig er trukket mer enn 15 pst. skatt i Finland, bør du ta kontakt med den som har utbetalt utbyttet, f.eks. den banken som har formidlet betalingen, for å få tilbakebetalt det som er trukket for mye.

Skattlegging i bostedslandet

Du skal føre opp aksjeutbyttet fra Finland samt gi opplysninger om hvor mye skatt som er trukket, i skattemeldingen i ditt bostedsland. Inntekten er også skattepliktig i ditt bostedsland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den finske skatten i den skatt som utlignes på inntekten i ditt bostedsland.

Gevinst ved salg av aksjer

Har du aldri bodd i Finland, er gevinsten ved salg av finske aksjer ikke skattepliktig i Finland (unntatt boligaksjer).

Selger du finske boligaksjer eller du har bodd i Finland og fortsatt er fullt skattepliktig i Finland, kan gevinsten også skattlegges i Finland. Du skal gi opplysninger om gevinsten på skjema 9A eller via "MinSkatt". Den finske skatten er 30 eller 34 pst.

Du skal gi opplysninger om gevinsten og den finske skatten i skattemeldingen i ditt bostedsland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den finske skatten i den skatt som utlignes på inntekten i ditt bostedsland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige