Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer i et finsk selskap?

Bor du i et annet nordisk land og eier aksjer i et finsk selskap? Nedenfor finner du informasjon om beskatningen av inntekt av slike aksjer.

Aksjeutbytte

Beskatning i Finland

Aksjeutbytte fra et finsk selskap beskattes i Finland med en endelig kildeskatt på 15 pst. Den som utbetaler utbyttet, trekker skatten ved utbetalingen. Inntekter som det blir trukket kildeskatt av, skal ikke å oppgis i en finsk skattemelding.

Om det feilaktig er trukket mer enn 15 pst. skatt i Finland, bør du ta kontakt med den som har utbetalt utbyttet, f.eks. den banken som har formidlet betalingen, for å få tilbakebetalt det som er trukket for mye.

Beskatning i bostedslandet

Du skal føre opp aksjeutbyttet fra Finland samt gi opplysninger om hvor mye skatt som er trukket, i skattemeldingen i ditt bostedsland. Inntekten er også skattepliktig i ditt bostedsland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den finske skatten i den skatt som utlignes på inntekten i ditt bostedsland.

Gevinst ved salg av aksjer

Har du aldri bodd i Finland, er gevinsten ved salg av finske aksjer ikke skattepliktig i Finland (unntatt boligaksjer).

Selger du finske boligaksjer eller du har bodd i Finland og fortsatt er fullt skattepliktig i Finland, kan gevinsten også beskattes i Finland. Du må da fylle ut vedleggsskjema 9 til den finske selvangivelsen og føre over opplysningene til skattemeldingen etter anvisningene på skjemaet. Den finske skatten er 30 eller 34 pst.

Du skal gi opplysninger om gevinsten og den finske skatten i skattemeldingen i ditt bostedsland. Dobbeltbeskatning unngås ved at det gis fradrag for den finske skatten i den skatt som utlignes på inntekten i ditt bostedsland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
Logo