Bor du i Finland og skal uføre arbeid i et annet nordisk land som selvstendig næringsdrivende?

Dette gjelder deg som bor i Finland og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Inntektskatt i Finland

Du skal føre opp resultatet av hele din virksomhet i selvangivelsen i Finland. Du skal betale skatt i Finland også av inntekt som du har opptjent i et annet nordisk land.

Det kan hende at du også må betale skatt i det andre nordiske landet av overskuddet av den virksomheten som du har drevet der. Hvis dette er tilfellet, bør du opplyse om den utenlandske skatten i din selvangivelse i Finland, og kreve fradrag for det utenlandske skattebeløpet (kreditfradrag) i den skatten som du betaler i Finland.

Skal også arbeidsstaten skattlegge?

Arbeidsstaten kan skattlegge inntekten av din virksomhet der, når du driver virksomheten gjennom et fast driftssted i det landet. Den delen av inntekten som kan henføres til det faste driftsstedet, kan skattlegges i arbeidsstaten etter de reglene som gjelder der. Har du fast driftssted i arbeidsstaten, skal du sende inn selvangivelse i arbeidsstaten.

Det finnes en definisjon av begrepet fast driftssted under "Generell informasjon/Fast driftssted".

Er du f.eks. lege, revisor, ingeniør eller konsulent (s.k. fritt yrke), kan du også bli skattepliktig i arbeidslandet når du har oppholdt deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Dette gjelder selv om du ikke har noe fast driftssted. Da skal du også sende inn selvangivelse i arbeidsstaten.

Du får flere opplysninger om skattleggingen i arbeidsstaten om du klikker på det aktuelle landet nederst på denne siden.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med "Pensionsskyddscentralen" (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Hovedregelen er at man betaler merverdiavgift til det landet der varene selges eller tjenestene blir utført. For de salg og tjenester som utføres i Finland, skal det betales merverdiavgift i Finland.

Siden salg normalt er merverdiavgiftspliktig i forbrukslandet, bør selgeren alltid avklare sin plikt til å betale merverdiavgift med skattemyndighetene i det landet der varen selges. For å få mer informasjon om reglene om merverdiavgift i det andre nordiske landet, klikk på landet nederst på siden.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige