Bor du i et annet nordisk land og arbeider om bord på et skip som er registrert i Finland og som går i internasjonal fart?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og arbeider om bord på skip som er registrert i Finland og som går i internasjonal fart. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av slik inntekt.

Internasjonal fart

Med internasjonal fart menes her transport med skip, unntatt når skipet går bare mellom steder i ett nordisk land.

Skattlegging i Finland

Den inntekt som du har opptjent om bord i et finskregistrert skip, skattlegges i Finland.

Et skip som er registrert i et annet land, men befraktes på bareboat basis av et finsk rederi, likestilles med et finskregistrert skip.

Er du begrenset skattepliktig i Finland for din lønn, blir du skattlagt med en finsk endelig skatt på 35 prosent og i tillegg betaler du forsikringspremier. Du skal ikke betale forsikringspremier om du har en bekreftelse fra trygdemyndighetene i ditt bostedsland om at du ikke er trygdet i Finland under ditt arbeid om bord. Før arbeidsgiveren beregner skatten, skal han trekke fra € 510 per måned eller € 17 per døgn forutsatt at fradraget fremgår av ditt kildeskattekort som du har fått fra et finsk skattekontor.

Du trenger ikke å levere skattemelding i Finland.

Personer med begrenset skatteplikt kan kreve at lønn og næringsinntekt skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Kravet skal fremsettes på skjema VEROH 6148 som du kan laste ned fra www.skatt.fi eller få på skattekontoret.

Du finner informasjon om skattleggingen av inntekt opptjent om bord på et finskregistrert skip på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på dansk kontinentalsokkel?" eller "Bor du i et annet nordisk land og arbeider på norsk kontinentalsokkel?".

Skattlegging i bostedslandet

Inntekt opptjent i internasjonal fart kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Om du skattlegges både i Finland og i det landet der du bor, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor alltid gi opplysninger om din utenlandske inntekt i skattemeldingen i bostedslandet.

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med trygdemyndighetene i det landet der du bor eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi) i Finland for mer informasjon.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige