Folkeregister

Fødselsnummer

Alle personer som bor i Finland har et finsk fødselsnummer som utstedes av Befolkningsregistercentralen eller magistraten. Du kan også få et fødselsnummer på skattekontoret om du trenger det for skatteformål, for eksempel om du arbeider i Finland. I Finland er skattemyndigheten ikke folkeregistermyndighet. For å få et fødselsnummer fra skattekontoret må du møte opp på et av de skattekontorene som kan utstede fødselsnummer.

Fødselsnummeret består av ti siffer. De første seks sifrene tilsvarer personens fødselsdato. Er fødselsnummeret for eksempel 010946-xxxx, er personen født den 1. september 1946. Når en person har fått et fødselsnummer, beholder han det hele livet.

Ved skattleggingen identifiseres de skattepliktige hovedsakelig med fødselsnummeret.

Flyttemelding

En person som flytter til eller fra Finland, skal melde flytting til magistraten.

Gör en flyttanmälan på posti.fi/flyttanmalan.