Full skatteplikt

Er du fullt skattepliktig skal du betale skatt i Finland av dine inntekter både i Finland og i utlandet.

Hvor mye skatt du skal betale av din arbeidsinntekt er avhengig av hvor stor inntekt du har (progressiv beskatning).

Skatteavtaler med andre land kan begrense Finlands beskatningsrett.

Hvem er fullt skattepliktig?

Alle personer som har fast bolig i Finland, er fullt skattepliktige i Finland.

Også en person som kommer fra utlandet til Finland for et opphold på mer enn seks måneder er fullt skattepliktig i Finland under sitt opphold i Finland. Midlertidige opphold utenfor Finland avbryter ikke seksmånedersperioden.

En finsk statsborger som har flyttet til utlandet, er vanligvis fullt skattepliktig i Finland i utflyttingsåret og de tre etterfølgende årene.

Når opphører den fulle skatteplikten?

For en utenlandsk statsborger opphører den fulle skatteplikten umiddelbart etter at personen har flyttet fra Finland.

For en finsk statsborger som flytter fra Finland, opphører den fulle skatteplikten først etter at det har gått tre år etter utflyttingsåret. Den fulle skatteplikten kan opphøre tidligere hvis den skattepliktige selv påstår det og kan vise at han ikke har vesentlig tilknytning til Finland.  Vesentlig tilknytning er bl.a. familie i Finland, bolig eller fast eiendom i Finland, arbeid/næringsvirksomhet i Finland eller medlemskap i den finske trygdeordningen (sosialforsikringen).