Begrenset skatteplikt

Utenlandske statsborgere som bor i utlandet, er begrenset skattepliktige. En utenlandsk statsborger som oppholder seg i Finland i høyst 6 måneder, er begrenset skattepliktig.

Finske statsborgere som har flyttet til utlandet, er også begrenset skattepliktige når det har gått tre år etter utflyttingsåret. Det samme gjelder om de på et tidligere tidspunkt har vist at de ikke lenger har vesentlig tilknytning til Finland. Vesentlig tilknytning er bl.a. familie i Finland, bolig eller fast eiendom i Finland, arbeid/næringsvirksomhet i Finland eller medlemskap i den finske trygdeordningen (sosialforsikringen).

Hva betyr det å være begrenset skattepliktig?

Er du begrenset skattepliktig er du bare skattepliktig i Finland for inntekter i Finland.

Skatten på lønnsinntekt er ikke avhengig av hvor stor inntekten er. Den er alltid 35 prosent. (For idrettsutøvere og artister er skatten 15 prosent).

Du kan kreve at din lønn og næringsinntekt (men ikke utbytte) fra Finland skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Den faktiske skattesatsen blir da avhengig av din årsinntekt og dine fradrag. Det kan bl.a. tas hensyn til fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og arbeidssted og andre kostnader knyttet til inntekten. Det tas også hensyn til lønn og næringsinntekt som er skattlagt i ditt bostedsland og de fradragene som du har fått i disse inntektene. Du skal bare betale skatt i Finland på de inntektene du har i Finland, men dine skattepliktige inntekter i ditt bostedsland kan føre til at du får en høyere skatt i Finland på dine finske inntekter.

En person som er begrenset skattepliktig, betaler ikke skatt i Finland på renteinntekter, gevinster ved salg av børsnoterte aksjer og normalt heller ikke på lønn fra en utenlandsk arbeidsgiver. Lønn opptjent i utlandet er ikke skattepliktig i Finland med mindre den er opptjent på et finsk skip eller i tjeneste for den finske staten eller en finsk offentlig institusjon.

Skatteavtaler med andre land kan begrense Finlands beskatningsrett. Det følger for eksempel av den nordiske skatteavtalen at den finske skatten på utbytte skal være 15 prosent (i stedet for 30 prosent) når mottakeren er en person som bor i et annet nordisk land.