Skatteoppgjør

Skattemyndighetene sender ut et foreløpig skatteoppgjør som vedlegg til den forhåndsutfylte skattemeldingen

I april sender skattekontoret ut en forhåndsutfylt skattemelding med opplysninger om forrige års inntekter og et foreløpig skatteoppgjør. Hvis du korrigerer skattemeldingen, får du et nytt skatteoppgjør med en gang. Er skattemeldingen korrekt, er det foreløpige skatteoppgjøret endelig.

Har du flyttet til Finland sent på året, får du ikke tilsendt en forhåndsutfylt skattemelding. Du må selv fylle ut skattemeldingen og levere den i begynnelsen av mai. Du får da skatteoppgjøret senest i november når skattefastsettingen er ferdig.

Tilgodebeløp eller restskatt?

Skatteberegningen fremgår av skatteoppgjøret som viser inntekter, fradrag og beregnet skatt. På skatteoppgjæret framgår også om forskuddstrekket har vært større enn den endelige skatten, og om du får utbetalt overskytende skatt. Er du trukket for lite skatt, må du betale restskatt.

På skatteoppgjøret finnes også veiledning om hvordan du kan søke om en endring av skattefastsettingen.