Skattesatser

Skatteprosenter for privatpersoner med full skatteplikt (bosatt i Finland):

På kapitalinntekter betales skatt til staten på 30 prosent. På kapitalinntekter som overstiger 30 000 euro er skattesatsen 34 prosent.

På lønnsinntekt og inntekt av næringsvirksomhet betales skatt til kommunen (16-23 prosent), kirkeskatt (1-2 prosent) og progressiv skatt til staten (tabell nedenfor). I tillegg betaler personer som er omfattet av den finske trygdeordningen, syketrygdavgift (0-2 prosent).

Finland har opphevet formuesskatten fra begynnelsen av 2006.

 

Tabell for inntektsskatt til staten for 2021

I tillegg til skatt til staten betaler man til sammen ca. 18-26 prosent i skatt til kommunen, kirkeskatt og syketrygdavgift.

Skattepliktig inntekt (unntatt kapitalinntekt), euro

Skatt ved den nedre grensen, euro

Skatt på inntekt som overstiger den nedre grensen, %

18 600 - 27 900

8,00

6,00

27 900 - 45 900

 566,00

17,25

45 900 - 80 500

3 671,00

21,25

80 500 - 

11 023,50

31,25

 

 

Tabell for inntektsskatt til staten for 2020

(I tillegg til skatt til staten betaler man til sammen ca. 18-26 prosent i skatt til kommunen, kirkeskatt og syketrygdavgi.)

Skattepliktig inntekt (unntatt kapitalinntekt), euro

Skatt ved den nedre grensen, euro

Skatt på inntekt som overstiger den nedre grensen, %

18 100 - 27 200

8,00

6,00

27 200 - 44 800

 554,00

17,25

44 800 - 78 500

3 590,00

21,25

78 500 - 

10 751,25

31,25

 

Fysiske personer betaler 5,85 prosent  skatt på pensjon når pensjonen beskattes etter samme satser som lønnsinntekt, og den overstiger 47 000 EUR  etter det fradraget som gis i pensjonsinntekt ved beregningen av statsskatt.

Skattesatser for privatpersoner med begrenset skatteplikt (bosatt i utlandet):

På kapitalinntekter betales skatt til staten på 30 prosent. På kapitalinntekter som overstiger 30 000 euro er skattesatsen 34 prosent. Kildeskattesatsen på kapitalinntekter er likevel som hovedregel 30 prosent.

På lønnsinntekter betales kildeskatt til staten på 35 prosent (skatten er 15 prosent på godtgjørelser til idrettsutøvere og opptredende artister). Før man beregner skatten på 35 %, kan man trekke fra 17 euro per dag. Pensjon beskattes samme regler som gjelder for personer som bor i Finland. Om en person med begrenset skatteplikt er omfattet av trygdeordningen i Finland, skal det normalt betales syketrygdavgift (0-2 prosent) i lønnen.

Personer med begrenset skatteplikt kan kreve at lønn og næringsinntekt skal beskattes etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene.Kravet skal fremsettes på skjema VEROH 6148 som du kan laste ned fra www.skatt.fi eller få på skattekontoret.

For fast eiendom i Finland betales eiendomsskatt til den kommunen der eiendommen ligger. Dette gjelder både personer som er fullt skattepliktige og personer med begrenset skatteplikt.