Eksempler på skatteberegning - 2021 og 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Finland.

Eksempler på skatteberegning - 2021

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er over 18 år, ugift og uten barn som han/hun forsørger
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Finland

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2021.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2.921,07

1.333,50

-

26.000

753,66

1.840,00

2.451,30

52.000

-

1.495,08

11.345,07

103.000

-

531,18

32.856,79

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.956,17

1.333,50

-

26.000

823,86

1.840,00

2.341,93

52.000

-

1.495,08

11.056,95

103.000

-

531,18

32.085,37

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

3.269,59

-

464,28

26.000

-

-

5.248,61

52.000

-

-

15.640,75

103.000

-

-

41.733,25

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

726,68

1.333,50

2.443,36

26.000+26.000
= 52.000

-

1.495,08

12.062,36

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 7,15 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,40 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 8,65 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,40 prosent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2020

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er over 18 år, ugift og uten barn som han/hun forsørger
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Finland

Ved beregningen er det brukt kommunalskattesatsen for Helsinki (18 prosent) pluss progressiv tabell for skatt til staten i 2020.

Tabellen nedenfor viser skatten for en person under 53 år som har lønn:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt* (EUR)

13.000

2.811,36

1.312,50

-

26.000

632,02

1.770,00

2.548,40

52.000

-

1.434,20

11.533,63

103.000

-

495,80

33.229,23

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av lønn for en person fra 53 år:

Lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000

2.846,46

1.312,50

-

26.000

702,22

1.770,00

2.439,03

52.000

-

1.434,20

11.222,17

103.000

-

495,80

32.457,82

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen av pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt (EUR)

13.000

3.152,51

-

499,14

26.000

-

-

5.258,20

52.000

-

-

15.793,50

103.000

-

-

42.086,00

 

Tabellen nedenfor viser beskatningen med kombinasjon av både lønn og pensjon for en person fra 53 år:

Pensjon + lønn per år (EUR)

Bunnfradrag (i inntekten) vid beregningen av kommunalskatt (EUR)

Skattefradrag for lønnsinntekt (EUR)

Endelig skatt** (EUR)

13.000+13.000 = 26.000

606,10

1.312,50

2.503,75

26.000+26.000
= 52.000

-

1.434,20

12.264,28

* På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 7,15 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,25 prosent.

** På lønnen betales også pensjonsforsikringspremie på 8,65 prosent og premie for dagpenger ved arbeidsledighet på 1,25 prosent.

 

Lenke til Skatteforvaltningens skatteberegningsprogram skatt.fi/skatteprocentraknaren.