Asutko Suomessa ja työskentelet  toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta. 

Jos työskentelet etänä tai muutoin Suomessa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Suomessa. Tämä koskee kaikkea Suomessa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Suomessa

Et maksa toiseen kertaan samasta tulosta veroa Suomessa, jos maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Ulkomailla verotettu tulo saattaa kuitenkin vaikuttaa Suomesta saatujen tulojen verotukseen.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

Jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty, maksat veroja vain Suomessa. Jos yksikin edellytys täytyy, maksat veroa työskentelyvaltiossa siinä valtiossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Jos työskentelet etänä tai muutoin Suomessa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Suomessa. Tämä koskee kaikkea Suomessa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla työskentelyvaltiosi ulkopuolella, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain Suomessa. Jos kuitenkin työskentelet työnantajasi asuinvaltiossa, maksat veroja siitä osasta palkkaa työskentelyvaltioon.

Et maksa toiseen kertaan samasta tulosta veroa Suomessa, jos maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Ulkomailla verotettu tulo saattaa kuitenkin vaikuttaa Suomessa saatujen tulojen verotukseen.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Suomessa kunnassa, joka rajoittuu Norjaan tai Ruotsiin, ja työskentelet Norjassa tai Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi Suomessa.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Suomeen, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Suomessa hyvitetään vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa, ei kuitenkaan enempää kuin mitä olisit maksanut veroa vastaavasta tulosta Suomessa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (etk.fi) Suomessa tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi