Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko Suomessa ja työskentelet  toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja teet töitä toisessa Pohjoismaassa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on työskentelyvaltiosta

Maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Et maksa toiseen kertaan samasta tulosta veroa Suomessa, jos maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Ulkomailla verotettu tulo saattaa kuitenkin vaikuttaa Suomessa saatujen tulojen verotukseen.

Työnantajasi on muualta kuin työskentelyvaltiosta

Maksat veroa työskentelyvaltiossa, jos joku alla olevista ehdoista täyttyy

Maksat veroja Suomessa, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Et maksa toiseen kertaan samasta tulosta veroa Suomessa, jos maksat tuloistasi veroa työskentelyvaltiossa. Ulkomailla verotettu tulo saattaa kuitenkin vaikuttaa Suomessa saatujen tulojen verotukseen.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Suomessa kunnassa, joka rajoittuu Norjaan tai Ruotsiin, ja työskentelet Norjassa tai Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi Suomessa.

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Suomeen, jos saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä toisessa Pohjoismaassa olevassa yhtiössä. Tulo on veronalaista myös yhtiön kotivaltiossa. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty.

Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, Suomessa hyvitetään vero, jonka olet maksanut toisessa valtiossa, ei kuitenkaan enempää kuin mitä olisit maksanut veroa vastaavasta tulosta Suomessa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (etk.fi) Suomessa tai työskentelyvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tästä:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi
Meny
 
Logo