Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Suomessa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on Suomesta

Maksat palkasta veroa Suomessa siltä osin kuin työ on tehty Suomessa. .

Jos työskentelet etänä tai muutoin asuinvaltiossasi, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Tämä koskee kaikkea asuinvaltiossa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla muualla kuin Suomessa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi.

Mitä veroa maksat ja kuinka paljon riippuu siitä, oletko Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Löydät tästä lisätietoja Veroprosentit -kohdasta. Voit myös katsoa mikä on Suomessa yleisesti verovelvollisen verotaso, kohdasta Esimerkkejä verolaskelmista.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Työnantajasi on muualta kuin Suomesta

Maksat veroa Suomessa, jos yksi tai useampia alla olevista ehdoista täyttyy

Jos mikään edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, maksat veroja vain asuinvaltiossasi.

Jos yksikin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, maksat palkastasi veroa Suomessa siltä osin kuin työ on tehty Suomessa.

Jos työskentelet etänä tai muutoin asuinvaltiossasi, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Tämä koskee kaikkea asuinvaltiossa tehtyä työtä riippumatta siitä, onko työ säännöllistä vai satunnaista.

Jos olet työmatkalla muualla kuin Suomessa, maksat veroja siitä osasta palkkaa vain asuinvaltiossasi. Jos kuitenkin työskentelet työnantajasi asuinvaltiossa, maksat veroja siitä osasta palkkaa työskentelyvaltioon.

Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Norjassa tai Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu Suomeen, ja työskentelet Suomessa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi asuinvaltiossa,

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Suomeen, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä suomalaisessa yhtiössä. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty. Tulo voi kuitenkin olla veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Ulkomaiset tulot tulee aina ilmoittaa veroilmoituksella asuinvaltiossasi. Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, asuinvaltiossasi huomioidaan se vero, jonka olet maksanut Suomessa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Eläketurvakeskukseen (ETK, www.etk.fi) Suomessa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi