Asutko Suomessa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa julkisyhteisön palveluksessa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut Suomessa ja saat julkisyhteisöltä palkkaa jossain muussa Pohjoismaassa tehtävästä työstä? Tämä ohje koskee vain tällaisen palkkatulon verotusta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue tästä jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa.

Suomalainen julkisyhteisö työnantajana

Jos lähdet työskentelemään muuhun Pohjoismaahan suomalaisen julkisyhteisön palveluksessa, palkka verotetaan yksinomaan Suomessa.

Työntekovaltiosta oleva julkisyhteisö työnantajana

Jos toisessa Pohjoismaassa työnantajasi on työntekovaltiosta oleva julkisyhteisö, palkkasi verotetaan työntekovaltiossa. Sinun on ilmoitettava tulo myös Suomen veroilmoituksessa ja sillä on Suomessa vaikutusta mahdollisen muun tulon verotukseen.

Kuuden kuukauden verovapaussääntö

Jos työskentelet toisessa Pohjoismaassa yli 6 kuukauden jakson siten, että työskentelyvaltiolla on verotusoikeus palkkaasi (esim. työnantaja on työntekovaltiosta), Suomessa voi soveltua ns. kuuden kuukauden verovapaussääntö. Tällöin ulkomaanpalkkaa ei veroteta Suomessa eikä se vaikuta mahdollisen muun tulon verotukseen. Säännön soveltuminen edellyttää mm., että ulkomaantyöskentelyn aikana et oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä per työskentelykuukausi.

Jos teet kyseistä työtä osittain Suomessakin, Suomessa tehtyyn työhön perustuva palkan osa verotetaan yksinomaan Suomessa.

Verotus Suomessa

Jos työnantaja on suomalainen julkisyhteisö, se toimittaa palkasta ennakonpidätyksen Suomeen. Palkka näkyy Suomen esitäytetyllä veroilmoituksella.

Jos työnantaja oli muualta kuin Suomesta, ilmoita ulkomainen palkka ja vero Suomen veroilmoituksessa lomakkeella 16A tai OmaVerossa.

Muussa Pohjoismaassa ansaitun palkan perusteella määrätään Suomessa vakuutetun sairausvakuutusmaksu (noin 2 %), jos olet saanut työskentelyä varten Suomesta todistuksen A1 tai muutoin olet Suomessa vakuutettu.

Rajankävijät

Jos asut Suomessa Ruotsin tai Norjan maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käyt työssä naapurikunnassa toisen maan puolella, palkkasi verotetaan ns. rajakuntasäännön perusteella yksinomaan Suomessa, silloinkin kun työnantaja ei ole Suomesta. Edellytyksenä on, että viikoittain oleskelet Suomen asunnossasi vähintään 2 päivää ja vähintään 1 yön.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi