Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa julkisyhteisön palveluksessa?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut muussa Pohjoismaassa ja saat julkisyhteisöltä palkkaa Suomessa tehdystä työstä? Tämä ohje koskee vain tämän palkan verotusta.

"Julkissektorin työnantajan" määritelmä

Työnantajasi on julkissektorilta, kun olet julkisyhteisön eli valtion, aluehallinnon, kunnan, julkisoikeudellisen laitoksen tai muun vastaavan hallintoviranomaisen palveluksessa jossain toisessa Pohjoismaassa. Muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa pidetään esimerkiksi valtion yliopistoja ja korkeakouluja julkisyhteisöinä. Suomessa yliopistot katsotaan yksityisiksi työnantajiksi. Yhtiötä, jonka omistaa valtio, kunta ym. ei pidetä julkissektorin työnantajana. Valtiota, kuntaa yms. ei myöskään katsota julkissektorin työnantajaksi, kun toiminta on liiketoimintaa.

Lue lisää jos työskentelet Suomessa yksityissektorin työnantajan palveluksessa?"

Suomalainen julkisyhteisö työnantajana

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työnantajasi Suomessa on suomalainen julkisyhteisö, palkkasi verotetaan Suomessa. Tulo on ilmoitettava myös asuinvaltion veroilmoituksessa.

Jos teet työtä osittain myös asuinvaltiossasi, asuinvaltiossa tehtyyn työhön perustuva palkan osa verotetaan yksinomaan asuinvaltiossasi.

Toisesta pohjoismaasta oleva julkisyhteisö työnantajana

Jos Suomessa työskennellessäsi työnantajasi on toisesta Pohjoismaasta oleva julkisyhteisö, palkka verotetaan pääsäännön mukaan yksinomaan työnantajan kotivaltiossa.

Verotus Suomessa

Jos työnantaja on Suomesta, hän perii veron lisäksi palkastasi sosiaaliturvamaksuja. Sosiaaliturvamaksuja ei peritä, jos sinulla on kotimaastasi todistus A1.

Oleskeletko Suomessa enintään kuusi kuukautta

Jos oleskelet Suomessa enintään kuusi kuukautta, suomalainen työnantaja perii palkastasi lähdeveroa 35 %. Hae työnantajaa varten Suomen verotoimistosta lähdeverokortti. Sen perusteella työnantaja saa ennen veron perimistä vähentää 17€ / päivä.

Lähdeveron alaisesta tulosta ei anneta veroilmoitusta Suomeen.

Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan. Vaatimus esitetään lomakkeella VEROH 6148, jonka saa www.vero.fi -palvelusta tai verotoimistosta.

Oleskeletko Suomessa yli kuusi kuukautta

Jos oleskelet Suomessa yli kuusi kuukautta ja sinulla on suomalainen työnantaja, pyydä Suomen verotoimistosta verokortti työnantajaa varten. Maksat Suomeen kunnallisveroa, kirkollisveroa ja progressiivista tuloveroa valtiolle.

Sinulla on oikeus vähentää tulonhankkimismenoja, asuntolainan korkoja ja eläkevakuutusmaksuja samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvilla.

Sinun on annettava Suomeen veroilmoitus.

Verotus asuinvaltiossa

Ilmoita Suomesta saatu tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Asuinvaltio huolehtii mahdollisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Rajankävijät

Jos asut Ruotsissa tai Norjassa Suomen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja käyt työssä naapurikunnassa Suomessa, palkkasi verotetaan ns. rajakuntasäännön perusteella yksinomaan asuinvaltiossasi silloinkin, kun työnantaja on Suomesta. Edellytyksenä on, että viikoittain oleskelet asuinvaltiossa olevassa kodissasi vähintään 2 päivänä ja vähintään 1 yön.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi