Asutko Suomessa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja saat eläkettä toisesta Pohjoismaasta. Ohje käsittelee vain tämän eläkkeen verottamista.

Jos saat jotain muuta sosiaaliturvaan perustuvaa korvausta kuin eläkettä toisesta Pohjoismaasta, katso kohta Sosiaalietuudet.

Asuitko Suomessa ja sait eläkettä 4.4.2008?

Muusta Pohjoismaasta saatu eläke verotetaan kyseisessä valtiossa. Jos asuit Suomessa ja sait toisesta Pohjoismaasta eläkettä 4.4.2008, eläkkeesi sovelletaan edelleenkin vapautusmenetelmää: Jos sinulla on eläkettä Suomestakin, Suomen veroprosentti lasketaan kokonaistulon perusteella (ulkomainen eläke + Suomen eläke) mutta prosentin mukainen vero otetaan vain Suomesta saadusta tulosta.

Muutitko Suomeen tai alkaako eläkkeesi 4.4.2008 jälkeen?

Jos muutit Suomeen tai eläkkeesi alkaa 4.4.2008 jälkeen, toisesta Pohjoismaasta saamasi eläke verotetaan Suomessa. Toisessa maassa maksamasi vero vähennetään Suomen verosta. Vähennys ei voi olla suurempi kuin ulkomaisesta eläkkeestä Suomessa aiheutuva veron osa.

Käytännön neuvoja

Laita talteen vuoden alussa eläkelaitokselta saamasi selvitys (kontrolluppgift) ulkomaisesta eläkkeestäsi. Tarvitset sitä toukokuussa tarkistaaksesi Suomen esitäytetyn veroilmoituksen. Jos tieto ulkomailta saadusta eläkkeestä ja verosta puuttuu, täydennä veroilmoitusta. Ilmoita ulkomainen eläke ja peritty OmaVerossa tai lomakkeella 16A. Verohallinto laskee verosi uudelleen ja saat uuden verotuspäätöksen.

Pyydä Suomessa Verohallinnolta muutosverokortti heti kun muutat Suomeen tai kun ulkomainen eläke alkaa. Silloin ulkomaisen eläkkeen verovaikutus voidaan ottaa huomioon suomalaisen eläkkeen ennakonpidätyksessä eikä jää kokonaan maksettavaksi verotuksen päätyttyä.

Sairaanhoitomaksu

Jos saat eläkettä sekä Suomesta että toisesta Pohjoismaasta, verotuksen yhteydessä määrättävä sairaanhoitomaksu (n. 1,5%) menee eläkkeiden yhteismäärästä. Maksu ei voi ylittää Suomesta maksettavan eläkkeen määrää.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi