Asutko Suomessa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Tämä ohje koskee sinua, joka asut Suomessa ja työskentelet jossain muussa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ohje koskee vain tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotusta.

Tulovero Suomessa

Sinun tulee ilmoittaa toimintasi koko tulos Suomen veroilmoituksessa. Joudut maksamaan Suomessa veron myös muusta Pohjoismaasta saamastasi tulosta.

Voit joutua maksamaan veroa myös toiseen Pohjoismaahan siellä harjoittamasi toiminnan tuloksesta. Jos näin käy, selvitä Suomen veroilmoituksessa ulkomainen vero ja vaadi sen vähentämistä Suomen verosta.

Verottaako myös työntekovaltio?

Työntekovaltio voi verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa, jos sinulla on ao. maassa toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Kiinteän toimipaikan tuottama tulon osuus verotetaan työntekovaltiossa sen valtion säännösten mukaan. Kiinteän toimipaikan tilanteissa sinun on annettava veroilmoitus työntekovaltiossa.

Pohjoismaisen tuloverosopimuksen mukainen kiinteän toimipaikan määritelmä löytyy osiosta "Yleistä/Kiinteä toimipaikka".

Jos olet  itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva esimerkiksi lääkäri, tilintarkastaja, insinööri, konsultti, saatat tulla verovelvollisksi työskentelyvaltiossa myös yli 183 päivää perättäisten  12 kuukauden aikana kestävän oleskelun perusteella, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan. Tällöinkin työntekovaltioon on annettava veroilmoitus.

Saat lisätietoa työntekovaltion verotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK, etk.fi/) Suomessa tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Pääsäännön mukaan arvonlisävero maksetaan siihen maahan, jossa tavaroiden myynti tapahtuu ja palvelu suoritetaan. Niistä tavaroiden myynneistä ja palvelujen suorituksista, jotka tapahtuvat Suomessa maksetaan arvonlisävero Suomeen.

Koska myynnit verotetaan yleensä kulutusmaassa, myyjän on aina syytä selvittää arvonlisäverovelvollisuutensa myyntimaan veroviranomaisilta. Saat lisätietoa toisen valtion arvonlisäverotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä tämän sivun alareunassa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi