Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut jossain muussa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa itsenäisenä ammatinharjoittajana? Ohje koskee vain tästä toiminnasta saadun tulon verotusta.

Rekisteröinti Suomeen - henkilötunnus tai Y-tunnus

Kun tulet Suomeen, ota yhteyttä paikalliseen verotoimistoon. Heiltä saat veroneuvojen lisäksi ohjeet suomalaisen henkilötunnuksen tai Y- tunnuksen saamiseksi.

Sinun tulee rekisteröityä Suomen verohallinnon työnantajarekisteriin vain siinä tapauksessa, että maksat Suomessa säännöllisesti palkkoja. Jos toimit yksin eikä sinulla ole työntekijöitä, tätä velvollisuutta ei ole.

Tulovero Suomessa

Tarvitset Suomessa verotoimistosta verokortin tai lähdeverokortin. Verotoimisto tutkii, onko tilanteesi sellainen, että Suomi ei voi verottaa. Jos näin on, he voivat antaa sinulle ns. 0 %-verokortin tai 0 %-lähdeverokortin. Esitä kortti suorituksen maksajalle. Maksaja on velvollinen aina toimittamaan tulosta ennakonpidätyksen, jos 0 %-korttia ei esitetä. Maksaja voi oikaista ennakonpidätyksen, jos kortti esitetään myöhemmin.

Kiinteä toimipaikka

Jos sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka, maksat Suomessa ansaitsemastasi tulon osasta veroa Suomessa. Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, vero on 35 %. Voit vaatia, että Suomesta saamasi ansiotulot (osinkoja lukuun ottamatta) verotetaan progressiivisesti, lähdeverotuksen sijaan. Progressiivisen veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden kokonaistulojen ja menojen määrä.

Jos oleskelet Suomessa pidempään, vero on progressiivinen eli riippuu tulojen suuruudesta.

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta tai sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka, sinun on annettava Suomeen veroilmoitus tulovuotta seuraavan vuoden huhtikuussa. Pyydä veroilmoituslomake verotoimistosta.

Ei kiinteää toimipaikkaa

Voit yleensä saada 0 %-verokortin tai 0 %-lähdeverokortin vain jos ilmenee, että sinulla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa etkä myöskään oleskele täällä yli 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana. Mitä kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan, ilmenee osiosta Yleistä.

Jos sinulla on Suomessa useita toimeksiantoja, voit 0 %-verokortin sijasta hakeutua Suomessa ennakkoperintärekisteriin, tällöin sinun ei tarvitse hakea 0 %-korttia jokaista maksajaa varten erikseen.

Tulovero kotivaltiossa

Anna kotimaassasi veroilmoitus toimintasi koko tuloksesta, myös Suomesta saadusta tulosta.

Jos olet maksanut veroa Suomeen, esitä kotivaltion veroilmoituksessa selvitys Suomen verosta ja vaadi sen vähentämistä kotivaltion verosta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Eläketurvakeskukseen (etk.fi) Suomessa saadaksesi lisätietoja.

Työnantajavelvollisuudet Suomessa

Jos sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka ja maksat säännöllisesti palkkoja, sinulla on normaalit työnantajavelvollisuudet Suomessa. Olet velvollinen toimittamaan maksamistasi palkoista ennakonpidätyksen ja maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksut. Ennakonpidätykset ja maksetut sosiaaliturvamaksut on ilmoitettava kuukausittain kausiveroilmoituksella. Vuosi-ilmoitus annetaan palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun aikana. Sinun on rekisteröidyttävä verohallinnon työnantajarekisteriin, jolloin saat tarkemmat ohjeet velvollisuuksista ja aikatauluista.

Riippumatta kiinteästä toimipaikasta, sinun on annettava Suomeen vuosi-ilmoitus (lomake nro 7801), jos maksat palkkoja Suomessa yli 6 kk oleskeleville työntekijöille.

Arvonlisävero

Ulkomainen ammatinharjoittaja eli henkilö, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, maksaa Suomeen arvonlisäveroa Suomessa tapahtuvasta tavaroiden myynneistä ja palvelujen suorituksista. Kuka maksaa arvonlisäveron (kuka on arvonlisäverovelvollinen) riippuu siitä mistä tavarasta tai palvelusta on kysymys ja kuka on ostaja.

Jos sinulle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa Suomeen, myyntiisi voidaan soveltaa ns. käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tämä tarkoittaa, että suomalainen ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron puolestasi. Myyjä voi kuitenkin rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi ja on siten velvollinen maksamaan arvonlisäveron myynneistään.
 

Jos ostaja ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa (esim. yksityishenkilö tai ulkomainen yritys) täytyy myyjän rekisteröityä alv-velvolliseksi Suomessa ja maksaa suomalaista arvonlisäveroa. Tavaran ja palvelun myynnistä tai muista verollisista tapahtumista maksetaan yleensä 22 % verokannan mukainen arvonlisävero.

Kun ulkomainen ammatinharjoittaja suorittaa palvelun toisen ammatinharjoittajan kiinteässä toimipaikassa, katsotaan että palvelu on suoritettu siinä maassa jossa kyseinen kiinteä toimipaikka sijaitsee. Tällöin soveltuu yleensä ns. käänteinen verovelvollisuus, eli ostaja on arvonlisäverovelvollinen hankinnasta.
 

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi
Meny
 
All the countries logos