Asutko Suomessa ja työskentelet muusta Pohjoismaasta olevalla aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla laivalla, jonka lippuvaltio on muu Pohjoismaa. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan aluksella tehtävää kuljetusta, paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus työskentelyvaltiossa

Palkkasi voidaan verottaa siinä Pohjoismaassa mihin alus on rekisteröity.

Kun työskentelet aluksella, joka on toisesta Pohjoismaasta olevan varustamon ns. bareboat-ehdoin rahtaama, voidaan palkkaasi verottaa siinä maassa, jossa varustamo on rekisteröity.

Verotus Suomessa

Ilmoita ulkomainen palkka ja vero Suomen veroilmoituksessa lomakkeella 16A tai OmaVerossa. Merityötulovähennystä varten on tärkeää, että merkitset rastin kohtaan: Tulo on ulkomaisella aluksella ansaittua merityötuloa. Merityötuloon kohdistuvia kuluja (esim. ammattiliiton jäsenmaksuja ja työmatkakuluja) ei tule ilmoittaa erikseen, koska ne huomioidaan viran puolesta myönnettävässä merityötulovähennyksessä.

Yleensä tuloverolain (77 §) kuuden kuukauden säännön mukainen verovapaus ei sovellu työskentelyyn ja tulo verotetaan Suomessa kuten suomalaiselta alukselta saatu merityötulo. Jos tulosi on verotettu myös toisessa Pohjoismaassa, voit vaatia Suomessa hyvitystä toiseen Pohjoismaahan maksamastasi verosta. Hyvitystä myönnetään kuitenkin enintään merityötulostasi Suomessa määrättävän veron verran.

Jotta kuuden kuukauden sääntö soveltuisi, edellytetään muun muassa että et oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin 6 päivänä jokaista täyttä ulkomaantyöskentelykuukautta kohden. Myös päivän osa luetaan Suomessa oleskelupäiväksi. Suomessa oleskelua on sekin aika, jona alus esimerkiksi lastausta tai lastin purkamista varten on Suomessa. Jos vaadit kuuden kuukauden säännön soveltamista, tulee lomakkeella 16A tai OmaVerossa eritellä työn kesto sekä Suomessa käyntien tulo- ja lähtöpäivät.

Jos työskentelet aluksella, jolla on työtehtäviä tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko Suomessa ja työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla?"

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK, www.etk.fi/) Suomessa tai aluksen rekisteröintivaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi