Asutko Suomessa ja työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut Suomessa ja saat palkkaa työnantajalta, joka toimii norjalaisella tai tanskalaisella mannerjalustalla. Tämä ohje koskee vain sellaisen palkan verottamista, joka on ansaittu tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

Verotus Tanskassa tai Norjassa

Sinua verotetaan Tanskassa tai Norjassa, jos työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla yli 30 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana ja työnantajasi harjoittaa öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön liittyvää toimintaa. Tätä sovelletaan myös palkkaan, jota maksetaan työskentelystä aluksella, joka suorittaa tehtävää, joka liittyy öljy- ja kaasuesiintymien alustavaan selvitystyöhön, tutkimiseen tai hyväksikäyttöön tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla.

30-päivän sääntöä ei sovelleta jos työskentelet aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella ja aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaassa. Sellaisessa tilanteessa on palkka veronalaista siinä Pohjoismaassa, jossa aluksen käyttäjä asuu. Jos aluksen käyttäjä asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, 30-päivän sääntö soveltuu.

Verotus Suomessa

Sinua verotetaan Suomessa, jos työskentelet tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla alle 30 päivää 12 kuukauden aikana. Tulo voi olla veronalaista Suomessa myös silloin, kun työskentelyysi soveltuu 30-päivän sääntö ja sinua verotetaan Tanskassa tai Norjassa yllä kerrotuissa tilanteissa.

Myös jos työskentelet pohjoismaisella aluksella, jota käytetään henkilöstön tai tarvikkeiden kuljetukseen, tai hinaajalla, huoltoaluksella tai muulla apualuksella, verotetaan sinua tulostasi Suomessa.

Oli työskentelytilanteesi mikä tahansa, sinun tulee ilmoittaa saamastasi tulosta Suomessa. Ellei mannerjalustalla tai aluksella työskentelyyn sovellu niin sanottu kuuden kuukauden sääntö, sinua verotetaan Suomessa. Sinulla saattaa tietyin edellytyksin olla oikeus merityötulovähennykseen. Jos sinua on verotettu työskentelyvaltiossa, voit vaatia ulkomaisen veron vähentämistä Suomen verosta. Merityötulon verotuksesta Suomessa löydät lisätietoa kohdasta Merimiehet.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK, http://www.etk.fi/) Suomessa tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi