Yleinen verovelvollisuus

Yleinen verovelvollisuus tarkoittaa, että henkilö on velvollinen maksamaan Suomessa veroa sekä Suomesta että muualta saamastaan tulosta.

Yleisesti verovelvollisen ansiotulojen veron suuruus riippuu tulojen määrästä.

Kansainväliset verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verotusoikeutta.

Kuka on yleisesti verovelvollinen?

Yleisesti verovelvollinen on henkilö, jonka varsinainen asunto ja koti on Suomessa.

Myös ulkomailta Suomeen yli kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa oleskelunsa ajan Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tilapäinen poissaolo maasta ei katkaise kuuden kuukauden aikaa.

Ulkomaille muuttanut Suomen kansalainen on tavallisesti Suomessa yleisesti verovelvollinen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta.

Milloin yleinen verovelvollisuus päättyy?

Ulkomaan kansalaisen yleinen verovelvollisuus päättyy välittömästi, kun hän muuttaa pois Suomesta.

Kun Suomen kansalainen muuttaa maasta, hänen yleinen verovelvollisuutensa päättyy vasta kun muuttovuodesta on kulunut kolme vuotta. Yleinen verovelvollisuus voi kuitenkin päättyä aikaisemmin, jos verovelvollinen itse osoittaa, että hänellä ei verovuonna ole olennaisia siteitä Suomeen. Olennaiset siteet muodostaa mm. Suomessa oleva perhe, asunto tai kiinteistö tai työskentely/liiketoiminta Suomessa tai kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan.