Tanska
Islanti
Norja
Suomi
Ruotsi
Meny

Sosiaaliturva

Missä sinut on sosiaalivakuutettu?

EU/ETA -alueella on yhteisiä sääntöjä siitä, missä maassa henkilö on sosiaalivakuutettu. Saadaksesi lisätietoa ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksuja

Sosiaalivakuutus rahoitetaan verovaroilla ja erilaisilla sosiaalivakuutusmaksuilla. Maittain vaihtelee, minkänimisiä maksuja kerätään ja mikä on niiden maksuperuste ja suuruus.

Jos sinut on sosiaalivakuutettu Suomessa, maksat sosiaalivakuutusmaksuja Suomessa sovellettavien sääntöjen mukaan.

Suomessa maksetaan seuraavia sosiaalivakuutusmaksuja:

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (noin 2 %) määrätään vakuutetulle itselleen pääsääntöisesti kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella*

* Suomessa vakuutetulta voidaan usein periä sairausvakuutusmaksu vaikka ansiotuloa ei veroteta Suomessa. Myös rajoitetusti verovelvollisen (ulkomailla asuvan) vakuutetun ansiotulosta voidaan yleensä periä sairausvakuutusmaksu.

Ulkomailta Suomeen työhön tulevan palkasta ei peritä sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on mukanaan todistus A1.

Sosiaalivakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

Jos olet vakuutettu Ruotsissa tai Norjassa maksat sosiaalivakuutusmaksuja siellä. Jos tuloasi verotetaan Suomessa, on sinulla oikeus vähentää Ruotsiin tai Norjaan maksamasi sosiaalivakuutusmaksut Suomen tuloverotuksessa.

Henkilöllä on oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan lakisääteinen työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Myös ulkomaille suoritetut maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, jos ne vastaavat suomalaisia maksuja.

Meny
 
Logo