Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, du arbetar som sjöman, du arbetar som flygande personal, eller du får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från Finland

Du ska betala skatt i Finland på din inkomst. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Vilken skatt du ska betala beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Finland, se ”Skattesatser”. För att få en bild av finska skatter för obegränsat skattskyldiga, se Exempel på skatteberäkning.

Din arbetsgivare är från ett annat land än Finland

Du ska betala skatt i Finland om ett eller flera av följande villkor är uppfyllt

  • du tillbringar mer än 183 dagar i Finland under en 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i Finland
  • du är uthyrd för att arbeta i Finland.

Du ska betala skatt i ditt hemland om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Specialregler

 

Gränsgångare

Bor du i en kommun i Norge eller Sverige som gränsar mot Finland och arbetar i en kommun i Finland som gränsar till det land du bor i, så omfattas du av gränsgångarregeln. Gränsgångarregeln innebär att du betalar skatt i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i det land där du bor minst två dagar per vecka, inklusive en övernattning.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Finland om du bor du i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete i ett finskt bolag (styrelsearvode). Detta gäller oavsett var arbetet har utförts. Inkomsten kan också vara skattepliktig i landet du bor.

Du ska alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i det land där du bor. Betalar du skatt i båda länderna är det ditt hemvistland som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i Finland.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i bosättningslandet eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige